Keresés a Bibliában

31Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. (Zsid 6,4.6;10,26.1Ján;5,16) 32Még a ki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de a ki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik. (Márk 3,29; Luk 12,10.1Tim;1,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10És ha valaki valamit mond az embernek Fia ellen, megbocsáttatik annak; de annak, a ki a Szent Lélek ellen szól káromlást, meg nem bocsáttatik. (Mát 12,31.32; Márk 3,29)

KNB SZIT STL BD RUF KG