Keresés a Bibliában

11Ő pedig monda nékik: Kicsoda közületek az az ember, a kinek van egy juha, és ha az szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja és ki nem vonja azt? (Luk 13,15;14,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG