Keresés a Bibliában

25Abban az időben szólván Jézus, monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. (Luk 10,21.1Kor;1,26-29)

KNB SZIT STL BD RUF KG


48Vajjon a főemberek vagy a farizeusok közül hitt-é benne valaki? (Ján 12,42)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta-é ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, a melyet azoknak ígért, a kik őt szeretik? (1Kor 1,26;Luk 12,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG