Keresés a Bibliában

16De kihez hasonlítsam ezt a nemzetséget? Hasonlatos a gyermekekhez, a kik a piaczon ülnek, és kiáltoznak az ő társaiknak, (Márk 11,24) 17És ezt mondják: Sípoltunk néktek, és nem tánczoltatok; siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok. (Mát 28,20) 18Mert eljött János, a ki sem eszik, sem iszik, és azt mondják: Ördög van benne. (Mát 3,4) 19Eljött az embernek Fia, a ki eszik és iszik, és ezt mondják: Ímé a nagy étü és részeges ember, a vámszedők és bűnösök barátja! És igazoltaték a bölcseség az ő fiaitól. (Mát 9,14.15)

KNB SZIT STL BD RUF KG