Keresés a Bibliában

34Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. (Mát 16,21;20,18; Márk 8,31;9,31;10,33) 35Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt; (Ésa 53,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG