Keresés a Bibliában

11A mely városba vagy faluba pedig bementek, tudakozzátok meg, ki abban méltó; és ott maradjatok, a míg tovább mehettek. (Márk 6,10; Luk 10,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10És monda nékik: A hol valamely házba bementek, ott maradjatok mindaddig, a míg tovább mentek onnét. (Mát 10,11; Luk 10,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG