Keresés a Bibliában

39Jézus pedig monda: Ne tiltsátok el őt; mert senki sincs, a ki csodát tesz az én nevemben és mindjárt gonoszul szólhatna felőlem. (Dán 9,27;Dán 12,4.10; Mát 24,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG