Keresés a Bibliában

26És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe. (Márk 9,31; Mát 20,17-19; Luk 18,31-34) 27És alszik és fölkel éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképen. (Jak 5,7) 28Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes buzát a kalászban. 29Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett. (Máté 20,20-28) 30És monda: Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Avagy milyen példában példázzuk azt? (Luk 13,18) 31A mustármaghoz, a mely mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb, (Mát 13,31.32; Luk 13,19) 32És mikor elvettetik, felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz és nagy ágakat hajt, úgy hogy árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak. (Márk 14,36;Mát 20,22; Luk 12,50) 33És sok ilyen példázatban hirdeti vala nékik az ígét, úgy a mint megérthetik vala. (5Móz 6,13) 34Példázat nélkül pedig nem szól vala nékik; maguk közt azonban a tanítványoknak mindent megmagyaráz vala. (Máté 16,1-12)

KNB SZIT STL BD RUF KG