Keresés a Bibliában

19Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. (Luk 24,50-53; Csel 1,4-11;Zsolt 110,1; Csel 7,55)

KNB SZIT STL BD RUF KG


51És lőn, hogy míg áldá őket, tőlök elszakadván, felviteték a mennybe. (Márk 16,19; Csel 1,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG


9És mikor ezeket mondotta, az ő láttokra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől. (Márk 16,19; Luk 24,51)

KNB SZIT STL BD RUF KG