Keresés a Bibliában

27És ismét Jeruzsálembe menének. Mikor pedig ő a templomban körüljára, hozzámennek vala a főpapok és az írástudók és a vének. (Mát 21,23-27; Luk 20,1-8) 28És mondának néki: Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? és ki adta néked a hatalmat, hogy ezeket cselekedd? (Zsid 12,23) 29Jézus pedig felelvén, monda nékik: Én is kérdek egy dolgot tőletek, és feleljetek meg nékem, akkor megmondom néktek, hogy miféle hatalomnál fogva cselekszem ezeket: (Mát 11,25.26.1Kor;1,19.26) 30A János keresztsége mennyből vala-é, vagy emberektől? feleljetek nékem. (Mát 11,27.1Tim;2,4;Ján 1,18) 31Azok pedig tanakodnak vala maguk között, mondván: Ha azt mondjuk: Mennyből, azt fogja mondani: Miért nem hittetek tehát néki? (Zsolt 99,3) 32Ha pedig azt mondjuk: Emberektől, - félnek vala a néptől. Mert mindenki azt tartja vala Jánosról, hogy valóban próféta vala. (Márk,11 30.) 33Felelvén tehát, mondának Jézusnak: Nem tudjuk. Jézus is felelvén, monda nékik: Én sem mondom meg néktek, miféle hatalomnál fogva cselekszem ezeket. (Mát 27,1.2; Luk 26,66;23,1; Ján 18,28)

KNB SZIT STL BD RUF KG