Keresés a Bibliában

11 1És mikor Jeruzsálemhez közeledének, Bethfagé és Bethánia felé, az olajfák hegyénél, elkülde kettőt tanítványai közül, (Mát 21,1-9; Luk 19,29-38; Ján 12,12-16)

KNB SZIT STL BD RUF KG