Keresés a Bibliában

22És elálmélkodának az ő tanításán; mert úgy tanítja vala őket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy mint az írástudók. (Mát 7,28.29)

KNB SZIT STL BD RUF KG


32És csodálkozának az ő tudományán, mert beszéde hatalmas vala. (Mát 7,29)

KNB SZIT STL BD RUF KG