Keresés a Bibliában

35És leülvén, odaszólítá a tizenkettőt, és monda nékik: Ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó és mindeneknek szolgája. (Márk 10,44)

KNB SZIT STL BD RUF KG