Keresés a Bibliában

9 1Azután monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, a kik nem kóstolnak addig halált, a míg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal. (Mát 16,28; Luk 9,27)

KNB SZIT STL BD RUF KG