Keresés a Bibliában

34A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván, monda nékik: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. (Mát 10,38;16,24; Luk 9,23;14,27)

KNB SZIT STL BD RUF KG


38És a ki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. (Mát 16,24.25; Márk 8,34; Luk 9,23;14,27)

KNB SZIT STL BD RUF KG