Keresés a Bibliában

23Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezeté őt a falun kívül; és a szemeibe köpvén és kezeit reá tévén, megkérdé őt, ha lát-é valamit? (Márk 7,32.33; Ján 9,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG