Keresés a Bibliában

12Ő pedig lelkében felfohászkodván, monda: Miért kíván jelt ez a nemzetség? Bizony mondom néktek: Nem adatik jel ennek a nemzetségnek. (Mát 12,39; Luk 11,29)

KNB SZIT STL BD RUF KG


29Mikor pedig a sokaság hozzá gyülekezék, kezdé mondani: E nemzetség gonosz: jelt kíván, de jel nem adatik néki, hanem ha Jónás prófétának ama jele; (Mát 12,38-40; Márk 8,12;Jón 2,1.2.11)

KNB SZIT STL BD RUF KG