Keresés a Bibliában

32És hozának néki egy nehezen szóló siketet, és kérik vala őt, hogy vesse reá kezét. (Zsolt 118,25.26) 33Ő pedig, mikor kivitte vala azt a sokaság közül egy magát, az újjait annak fülébe bocsátá, és köpvén illeté annak nyelvét, (Márk 8,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG


6Ezeket mondván, a földre köpe, és az ő nyálából sárt csinála, és rákené a sarat a vak szemeire, (Ján 7,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG