Keresés a Bibliában

25És egy asszony, a ki tizenkét év óta vérfolyásos vala, (Márk,5 14.) 27Mikor Jézus felől hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját. (Márk 1,11.2Pét;1,17) 30Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott vala ki belőle, megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat? (Luk 6,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG