Keresés a Bibliában

39És felkelvén megdorgálá a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. (Mát 4,11.13)

KNB SZIT STL BD RUF KG