Keresés a Bibliában

37Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelék. (Mát 8,23-27; Luk 8,23-25) 38Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aluszik vala. És fölkelték őt és mondának néki: Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? (Mát 16,6; Luk 12,1;Márk 3,6) 39És felkelvén megdorgálá a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. (Mát 4,11.13) 40És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? (Márk 6,52) 41És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki?

KNB SZIT STL BD RUF KG


23De hajózásuk közben elszenderedék; és szélvész csapott le a tóra, és megmerülének, és veszedelemben valának. (Mát 12,24-32; Márk 3,22-30) 25És monda nékik: Hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek néki? (Csel 19,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG