Keresés a Bibliában

7Jézus pedig elméne tanítványaival a tenger mellé; és nagy sokaság követé őt Galileából és Júdeából, 8És Jeruzsálemből és Idumeából és a Jordánon túlról; és a Tirus és a Sidon környékiek is, a mikor hallották, hogy miket mível vala, nagy sokasággal jövének ő hozzá. (Mát 4,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG


17És alámenvén ő velök, megálla a síkságon, és az ő tanítványainak serege és a népnek nagy sokasága egész Júdeából és Jeruzsálemből és Tírusnak és Sídonnak tengermelléki határából, a kik jöttek, hogy hallgassák őt és meggyógyíttassanak betegségeikből. (Mát 12,38-40; Márk 8,12;Jón 2,1.2.11) 18És a kik tisztátalan lelkektől gyötrettek, meggyógyulának. (Mát 12,41-42) 19És az egész sokaság igyekezik vala őt illetni: mert erő származék belőle, és mindeneket meggyógyíta. (Márk 5,25.27.30)

KNB SZIT STL BD RUF KG