Keresés a Bibliában

14Azután, mikor asztalnál ülnek vala megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányá az ő hitetlenségöket és keményszívűségöket, hogy azoknak, a kik őt feltámadva látták vala, nem hivének, (Luk 24,36-49; Ján 20,19-23.1Kor;15,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG


24 1A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velök. (Mát 28,1-10; Márk 16,1-10; Ján 20,1-18) 36És mikor ezeket beszélék, megálla maga Jézus ő közöttök, és monda nékik: Békesség néktek! (Márk 16,14; Ján 20,19.1Kor;15,5) 5És ha megtalálta, felveti az ő vállára, örülvén. (Luk,15 31.)

KNB SZIT STL BD RUF KG