Keresés a Bibliában

14 1Két nap mulva pedig húsvét vala és a kovásztalan kenyerek ünnepe. És a főpapok és az írástudók tanakodnak vala, hogy csalárdsággal mimódon fogják meg és öljék meg őt. (Mát 26,1-5; Luk 22,1-2; Ján 11,55-57) 2Mert azt mondják vala: Ne az ünnepen, hogy a nép fel ne zendüljön. (Malak 3,1;4,6; Mát 17,11-13)

KNB SZIT STL BD RUF KG


22 1Elközelgetett pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe, mely husvétnak mondatik. (2Móz 12,2-20; Mát 26,1.2; Márk 14,1.2; Ján 11,55-57) 2És a főpapok és az írástudók keresnek vala módot, hogyan öljék meg őt; mert féltek a néptől. (Mát 26,3-5; Ján 11,47-50)

KNB SZIT STL BD RUF KG


55Közel vala pedig a zsidók husvétja: és sokan menének fel Jeruzsálembe a vidékről husvét előtt, hogy megtisztuljanak. (Zsolt 22,19) 56Keresék azért Jézust, és szólnak vala egymással a templomban állva: Mit gondoltok, hogy nem jön-é fel az ünnepre? (Ján 7,11) 57A papi fejedelmek pedig és a farizeusok is parancsolatot adának, hogy ha valaki megtudja, hogy hol van, jelentse meg, hogy őt megfogják. (Luk 2,14; Ján 14,27; Róm 5,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG