Keresés a Bibliában

18És meghallák az írástudók és a főpapok, és tanakodnak vala, hogy mi módon veszíthetnék el őt. Mert félnek vala tőle, mivelhogy az egész sokaság álmélkodik vala az ő tanításán. (Luk 19,47)

KNB SZIT STL BD RUF KG


19Nem Mózes adta-é néktek a törvényt? és senki sem teljesíti közületek a törvényt. Miért akartok engem megölni? (2Móz 20,1.13)

KNB SZIT STL BD RUF KG