Keresés a Bibliában

11És beméne Jézus Jeruzsálembe, és a templomba; és mindent körülnézvén, mivelhogy az idő már késő vala, kiméne Bethániába a tizenkettővel. (Mát 21,12-22; Luk 19,45-48)

KNB SZIT STL BD RUF KG


45És bemenvén a templomba, kezdé kiűzni azokat, a kik adnak és vesznek vala abban, (Mát 21,12; Márk 11,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG


14És ott találá a templomban az ökrök, juhok és galambok árúsait és a pénzváltókat, a mint ülnek vala: (Mát 27,15; Márk 15,6; Luk 23,17) 15És kötélből ostort csinálván, kiűzé mindnyájokat a templomból, az ökröket is a juhokat is; és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté; (Mát 27,21; Márk 15,11; Luk 23,18; Csel 3,14) 16És a galambárúsoknak monda: Hordjátok el ezeket innen; ne tegyétek az én Atyámnak házát kalmárság házává. (Mát 27,26; Márk 15,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG