Keresés a Bibliában

42Jézus pedig magához szólítván őket, monda nékik: Tudjátok, hogy azok, a kik a pogányok között fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettök, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtok. (Mát 20,25; Luk 22,25-27) 43De nem így lesz közöttetek; hanem, a ki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok; (Márk 9,35) 44És a ki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen: (Mát 26,36-46; Luk 22,40-46; Ján 18,1.2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


25Ő pedig monda nékik: A pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és a kiknek azokon hatalmuk van, jóltévőknek hivatnak. (Mát 20,25-27; Márk 10,42-44) 26De ti nem úgy: hanem a ki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint a ki legkisebb; és a ki fő, mint a ki szolgál. (Luk 17,1) 27Mert melyik nagyobb, az-é, a ki asztalnál ül, vagy a ki szolgál? nemde a ki asztalnál ül? De én ti köztetek olyan vagyok, mint a ki szolgál. (Mát 20,28)

KNB SZIT STL BD RUF KG