Keresés a Bibliában

38Jézus pedig monda nékik: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-é a pohárt, a melyet én megiszom; és megkeresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem? (Márk 14,36;Mát 20,22; Luk 12,50)

KNB SZIT STL BD RUF KG