Keresés a Bibliában

32Útban valának pedig Jeruzsálembe menve fel; és előttök megy vala Jézus, ők pedig álmélkodának, és követvén őt, félnek vala. És ő a tizenkettőt ismét maga mellé vévén, kezde nékik szólni azokról a dolgokról, a mik majd vele történnek, (Márk 9,31; Mát 20,17-19; Luk 18,31-34)

KNB SZIT STL BD RUF KG