Keresés a Bibliában

11Ő pedig monda nékik: A ki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen. (Mát 5,32; Luk 16,18) 12Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el.

KNB SZIT STL BD RUF KG


16 1Monda pedig az ő tanítványainak is: Vala egy gazdag ember, kinek vala egy sáfára; és az bevádoltaték nála, hogy javait eltékozolja. (Luk 21,6.1Kir;9,7.8; Mik 3,12; Mát 24,2; Márk 13,2;Mát 23,37; Ján 1,11) 18Valaki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, paráználkodik; és valaki férjétől elbocsátott asszonyt vesz feleségül, paráználkodik. (Mát 5,32;19,9; Márk 10,11.12) 10És a küldöttek visszatérvén a házhoz, a beteg szolgát már egészségben találák. 11És lőn másnap, hogy méne Nain nevű városba; és az ő tanítványai sokan menének ő vele, és nagy sokaság. (Mát 8,21.22)

KNB SZIT STL BD RUF KG