Keresés a Bibliában

39És prédikál vala azoknak zsinagógáiban, egész Galileában, és ördögöket űz vala. (Mát 13,53-58; Luk 4,15-30)

KNB SZIT STL BD RUF KG


15És ő taníta azoknak zsinagógáiban, dicsőíttetvén mindenektől. (Mát 18,5;25,40; Márk 9,37; Ján 13,20) 44És prédikál vala Galilea zsinagógáiban. (Luk 11,33; Mát 5,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG


38A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele. (Mát 3,16; Márk 1,10.11; Luk 3,21.22)

KNB SZIT STL BD RUF KG