Keresés a Bibliában

35Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén, kiméne, és elméne egy puszta helyre és ott imádkozék. (1Móz 3,15;12,3;22,15-18;28,14; Zsid 6,13) 36Simon pedig és a vele lévők utána sietének; (Luk 7,14) 37És a mikor megtalálák őt, mondának néki: Mindenki téged keres. (Márk 7,32.33; Ján 9,6) 38És ő monda nékik: Menjünk a közel való városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem. (1Pét 1,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG