Keresés a Bibliában

2A mint meg van írva a prófétáknál: Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád előtt, a ki megkészíti a te útadat előtted; (Malak 3,1; Mát 11,10) 11És szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm. (Mát 3,16.17; Luk 3,21.23) 17És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halászszatok. (Mát 9,18-26; Luk 8,41-56)

KNB SZIT STL BD RUF KG