Keresés a Bibliában

9Jézus pedig ezeket hallván, elcsudálkozék ő rajta; és hátrafordulván monda az őt követő sokaságnak: Mondom néktek, ilyen hitet Izráelben sem találtam! (Mát 8,19.20)

KNB SZIT STL BD RUF KG