Keresés a Bibliában

35És monda nékik: Mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-é valamiben fogyatkozástok? Ők pedig mondának: Semmiben sem. (Luk 9,3;10,4; Mát 10,5.9.10) 36Monda azért nékik: De most, a kinek erszénye van elővegye, hasonlóképen a táskát; és a kinek nincs, adja el felső ruháját, és vegyen szablyát. 37Mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak be kell teljesülni rajtam, hogy: És a gonoszok közé számláltatott. Mert a mik reám vonatkoznak is, elvégeztetnek. (Ésa 53,12; Márk 15,28) 38Azok pedig mondának: Uram, ímé van itt két szablya. Ő pedig monda: Elég. (Luk 1,9;1Ján 2,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG