Keresés a Bibliában

6Ezekből, a miket láttok, jőnek napok, melyekben kő kövön nem marad, mely le nem romboltatnék. (Luk 19,43.44) 22Mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy beteljesedjenek mind azok, a mik megírattak. (Dán 9,16; Mát 24,15.21.22) 23Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban; mert nagy szükség lesz e földön, és harag e népen. 24És elhullanak fegyvernek éle által, és fogva vitetnek minden pogányok közé; és Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje. (Róm 11,25.26; Jel 11,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


37Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad. (Luk 13,34.35) 38Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok. (1Kir 9,7.8; Luk 13,35)

KNB SZIT STL BD RUF KG