Keresés a Bibliában

25És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, (Márk 16,12) 26Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek. (Luk 7,50;19,39) 27És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. (Dán 7,13; Mát 24,30;25,31;26,64; Márk 13,26;14,62) 28Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok. (Luk,21 31.) 34De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jőjjön az a nap: (Róm 13,13.14;Luk,21 6. 23. 24.) 35Mert mintegy tőr, úgy lep meg mindeneket, a kik az egész föld színén lakoznak. (Mát 24,42-44) 36Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt! (1Thess 5,5.6)

KNB SZIT STL BD RUF KG