Keresés a Bibliában

10 1Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, hetvenet, és elküldé azokat kettőnként az ő orczája előtt, minden városba és helyre, a hová ő menendő vala. (Luk 18,9;Zsolt 7,10) 2Monda azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. (Mát 9,37)

KNB SZIT STL BD RUF KG