Keresés a Bibliában

59Monda pedig másnak: Kövess engem. Az pedig monda: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. (Mát 8,21.22) 60Monda pedig néki Jézus: Hadd temessék el a halottak az ő halottaikat: te pedig elmenvén, hirdesd az Isten országát. (Dán 9,25; Malak 3,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG