Keresés a Bibliában

52És követeket külde az ő orczája előtt; és azok elmenvén, bemenének egy samaritánus faluba, hogy néki szállást készítsenek. (Róm 2,12) 53De nem fogadák be őt, mivelhogy ő Jeruzsálembe megy vala. (Mát 10,34-39)

KNB SZIT STL BD RUF KG