Keresés a Bibliában

48És ő monda néki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel! (Luk 7,50;17,19;18,42; Mát 9,22; Márk 5,34;10,52) 42És Jézus monda néki: Láss, a te hited téged megtartott. (Luk 7,50;8,48;17,19; Mát 9,22; Márk 5,34;10,52)

KNB SZIT STL BD RUF KG


22Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén, monda: Bízzál leányom; a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. (Márk 5,34;10,52; Luk 7,50;8,48;17,19;18,42)

KNB SZIT STL BD RUF KG


34Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból. (Márk 10,52; Mát 9,22; Luk 7,50;8,48;17,19;18,42) 52Jézus pedig monda néki: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követi vala Jézust az úton. (Márk 5,34; Máté 9,22; Luk 7,50;8,48;17,19;18,42)

KNB SZIT STL BD RUF KG