Keresés a Bibliában

2És némely asszonyok, a kiket tisztátalan lelkektől és betegségekből gyógyított meg, Mária, a ki Magdalénának neveztetik, kiből hét ördög ment ki, (Mát 27,56;Márk 16,9; Ján 19,25) 3És Johanna, Khúzának, a Heródes gondviselőjének felesége, és Zsuzsánna, és sok más asszony, kik az ő vagyonukból szolgálának néki. (Ján 11,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG