Keresés a Bibliában

17Mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne; és nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jőne. (Luk 12,2; Jób 12,22; Mát 10,26; Márk 4,22)

KNB SZIT STL BD RUF KG


16Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. (2Kor 5,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG


26Azért ne féljetek tőlök. Mert nincs oly rejtett dolog, a mi napfényre ne jőne; és oly titok, a mi ki ne tudódnék. (Márk 4,22; Luk 8,17;12,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


22Mert nincs semmi rejtett dolog, a mi meg ne jelentetnék; és semmi sem volt eltitkolva, hanem hogy nyilvánosságra jusson. (Mát 10,26; Luk 8,17;12,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG