Keresés a Bibliában

9Azután Jeruzsálembe vivé őt, és a templom ormára állítván, monda néki: Ha Isten Fia vagy, vesd alá magad innét; 10Mert meg van írva: Az ő angyalinak parancsol te felőled, hogy megőrizzenek téged; (Mát 11,16-19) 11És: Kezökben hordoznak téged, hogy valamikép meg ne üssed lábadat a kőbe. (Zsolt 91,11.12) 12Felelvén pedig Jézus, monda néki: Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. (5Móz 6,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG