Keresés a Bibliában

41Sokakból pedig ördögök is mentek ki, kiáltozván és mondván: Te vagy ama Krisztus, az Isten Fia! De ő megdorgálván, nem engedé őket szólani, mivelhogy tudták, hogy ő a Krisztus. (Márk 1,24.25;Mát 26,63.64)

KNB SZIT STL BD RUF KG