Keresés a Bibliában

15Mikor pedig a nép várt és szívökben mind azon gondolkoztak János felől, hogy vajjon nem ő-é a Krisztus; (Márk 6,30.32) 16Felele János mindeneknek, mondván: Én ugyan keresztellek titeket vízzel; de eljő, a ki nálamnál erősebb, a kinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam: az majd keresztel titeket Szent Lélekkel és tűzzel: (Mát 3,11;Csel 1,5;2,1-4)

KNB SZIT STL BD RUF KG


20És megvallá és nem tagadá; és megvallá, hogy: Nem én vagyok a Krisztus. (Ján 3,28)

KNB SZIT STL BD RUF KG