Keresés a Bibliában

33Mikor pedig elmenének a helyre, mely Koponya helyének mondatik, ott megfeszíték őt és a gonosztevőket, egyiket jobbkéz felől, a másikat balkéz felől. (Mát 27,32-43; Márk 15,22-32; Ján 19,17-27;Ésa 53,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG


12Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett. (Ésa 8,14; Róm 9,32.33.1Kor;1,23.1Thess;5,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG