Keresés a Bibliában

23 1És fölkelvén az ő egész sokaságuk, vivék őt Pilátushoz. (Mát 27,2.11-14; Márk 15,1-5; Ján 18,28-32) 4És lőn, hogy mikor ők e felett megdöbbenének, ímé két férfiú álla melléjök fényes öltözetben: (Luk 1,20;Malak 3,1; Mát 11,10; Márk 1,2; Luk 1,17) 5És mikor ők megrémülvén a földre hajták orczájokat, azok mondának nékik: Mit keresitek a holtak között az élőt? (Márk 16,5.6) 6Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt, (Mát 17,22.23)

KNB SZIT STL BD RUF KG