Keresés a Bibliában

43És angyal jelenék meg néki mennyből, erősítvén őt. (5Móz 12,5.11.1Kir;9,3.2Krón;7,12) 44És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék; és az ő verítéke olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. (Zsid 5,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG


37És maga mellé vévén Pétert és Zebedeusnak két fiát, kezde szomorkodni és gyötrődni. (Zsid 5,7) 38Ekkor monda nékik: Felette igen szomorú az én lelkem mind halálig! maradjatok itt és vigyázzatok én velem. (Ján 12,27)

KNB SZIT STL BD RUF KG