Keresés a Bibliában

21 1És mikor feltekintett, látá, hogy a gazdagok hányják az ő ajándékaikat a perselybe. (Márk 12,41-44) 6Ezekből, a miket láttok, jőnek napok, melyekben kő kövön nem marad, mely le nem romboltatnék. (Luk 19,43.44) 7Meghallá pedig Heródes a negyedes fejedelem, mindazokat, a mik ő általa történtek: és zavarban volt, mivelhogy némelyek azt mondák, hogy János támadt fel a halálból; (Mát 14,1.2; Márk 6,14) 8Némelyek pedig, hogy Illés jelent meg; mások meg, hogy a régi próféták közül támadt fel valamelyik. (Ján 15,12;Mát 10,28)

KNB SZIT STL BD RUF KG


12Azért ti miattatok mezővé szántatik a Sion, és kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegygyé. (Jer 26,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik. (Márk 13,2; Luk 19,44;21,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Jézus pedig felelvén, monda néki: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad kő kövön, a mely le nem romboltatik. (Mát 12,38-40; Márk 8,12;Jón 2,1.2.11)

KNB SZIT STL BD RUF KG